Přeskočit na obsah
Domů » Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn

  Hrad Valdštejn je nejstarším hradem Českého ráje. Byl založen roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předkem známých pánů z Valdštejna. V jejich držení byl přibližně do roku 1380, po nich se stal majetkem pánů z Vartenberka a byl jím až do počátku husitských válek. Na konci 15. století byl hrad opuštěn a krásu a slávu mu dodali opět Valdštejnové, jimž patřil po Albrechtu z Valdštejna. K výrazné změně došlo v první polovině 19. století, kdy noví majitelé propojili zdejší krásnou krajinu sítí turistických cest, vybudovali lázně Sedmihorky a zpřístupnili hrad Valdštejn turistům. V současné době je majitelem hradu město Turnov.

  Při vstupu vás uvítá vstupní most s barokními sochami svatých. Na prvním dvoře je malá kaple, kde se nachází údajný portrét Karla Hynka Máchy. Pokud vás zajímají archeologické nálezy, pak neopomeňte jejich sbírku ve sklepení pod prvním dvorem. Fenoménu Českého ráje, pískovcům, je věnována obsáhlá expozice. Další most vás přivede do klasicistního domu. V patře si nezapomeňte prohlédnout portréty posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu, což byli právě ti, kteří jak již bylo zmíněno se zasloužili o zpřístupnění hradu a díky nimž vešla krása zdejší oblasti v široké povědomí.

  Na druhém dvoře můžete spatřit hladomornu, která byla náhodně objevena při opravách hradu. Zdaleka viditelnou součástí hradu je kostel sv. Jana Nepomuckého, který ve svých zdech ukrývá originály soch z mostů, aby zůstaly zachovány i pro další generace.

  Prohlídka dále směruje do biliárového sálu. Tady zpozorněte, neboť tu na vás čeká výstava modelů hradů a zámků Českého ráje. Po prohlídce hradu se můžete potěšit z vyhlídky na konci hradu, například na siluetu hradu Trosky.
  Výlet na hrad Valdštejn můžete spojit s vycházkou do blízkého Skalního města, případně navštívit také třeba skalní rozhlednu Hlavatici, která se nachází asi 1,5 km od hradu.

  Kudy na hrad?

  Valdštejn najdete když ze silnice č. 35 odbočíte na okraji Turnova na Jičín a zamíříte přes Pelešany k parkovišti pod hradem. Po zelené značce je to ještě cca 700 m pěšky.

  Otevírací doba

  Otevřeno je v dubnu a říjnu v sobotu, v neděli a ve svátek 9 – 17.30 hod., od května do září denně 9 – 17.30 hod.