Přeskočit na obsah
Domů » Historie

Historie

Něco z historie hradu Kost

Úplné začátky hradu Kost nejsou zcela jasné, ale hrad nejspíše založil někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka. Původně malý objekt se nacházel na místě setkání tří údolí s potoky. Během středověku se zde vytvořily močály a později byly vybudovány rybníky (Bílý, Černý, Labutí), což znamenalo dobro pro opevnění hradu. Během nebezpečí se daly hráze protrhnout a zaplavit okolí hradu. Ke zvláštnostem hradu Kost rozhodně patří hlavní věž, nazývaná Bílá, postavená na půdorysu lichoběžníku. Znamená to, že když si stoupnete pod hrad, uvidíte z jednoho místa všechny čtyři rohy věže současně.

Jak se na hradě bydlelo

Předposlední patro bylo obytnou místností s krbem a gotickým oknem pro pána hradu. Pod střechou přebýval hlásný a odtud hlídal všechny přístupové cesty a oznamoval případné návštěvníky a vetřelce.Pro bydlení sloužil starý palác, zpevněný okrouhlou věží. Věž měla červenou barvu a z toho vyplýval ji její název – Červená. První patro bylo určeno kaplanovi a druhé pro hradní kapli. Poté ve vnitřním nádvoří vznikl ještě jeden věžový palác menších rozměrů. Oba paláce dělila vysoká hradební zeď, u níž se nacházela kuchyň a hospodářská budova. U hradby vznikla na začátku patnáctého století ještě kaple svaté Anny. Do nádvoří se dalo vejít přístupovou cestou se dvěma bránami a přes padací most.

Rozkvět a pád hradu

V patnáctém století panství na Kosti jenom vzkvétalo. Došlo k zakoupení i malých rytířských statků. I tak došlo později k jeho prodeji a zakoupil ho v květnu 1495 Jan ze Šelmerka od zadlužených dědiců Jana Zajíce z Házmburka. Během jeho vlastnění byl přistavěn mezi starý a věžový palác tak zvaný Šelmberský s hranatou věžičkou s plastickým pískovcovým znakem Šelmberků. Po Janovi převzal panství s dluhy Jindřich ze Šelmberka, ty však ještě narostly a postoupil tedy vše věřiteli Janovi z Biberštejna. Ten se pustil do stavby nového obytného paláce. Po vymření kostecké a frýdlantské větve Bibrštějnů se v roce 1556 ujímá panství Kryštof z Lobkovic. Významné stavební změny nastaly na hradu Kost v roce 1576. Podhradí mělo panský pivovar, vzniklo nové nádvoří. V roce 1690 se zřítily postranní zdi do nádvoří k Bibrštejnskému paláci. Posléze se tři paláce staly obilnými sklady. V době, kdy vlastnil hrad Kost císařský dvořan Václav Kazimír Netolický z Eisenberka došlo k několika stavebním úpravám, k některým ne zrovna ideálním. Větší opravy se provedly až po roce 1946.

V roce 1658 mělo dojít podle rozkazu císaře Ferdinanda III. ke zboření hradu, protože se ocitl na seznamu staveb, které by neměli sloužit během války nepříteli. Tuto záležitost obrátila iniciativa Sylvie Kateřiny, hraběnky z Millesima. Vdově po Heřmanu Černínovi se podařilo Kost zachránit. Ke znárodnění hradu došlo v roce 1950 a šlechtickému rodu dalBorgo byl navrácen v roce 1993.

Foto: martinicevkrk.cz, in.ihned.cz

Kontaktni údaje na hrad Kost, informace o vstupném, jak se dostat na hrad a jaké jsou prohlídkové okruhy.

Kam dále po Čechách?

Co třeba na Křivoklátsko na tajuplný hrad Křivoklát se zajímavou prohlídkou celého hradu a sklepení.